Ravintolan yhteydessä toimii kaikille avoin demagnetisointi museo, jossa saaren vanhaa sotilastarkoitusta palvelevat suuret dieselgeneraattorit ovat entisöityinä. Museo on auki ravintolan aukioloaikojen mukaan.

 

Lonnan demagnetointiasema

Toisin kuin kontaktimiinat, jotka kelluvat meren pinnalla ja räjähtävät kosketuksesta, herätemiinat asettuvat merenpohjaan ja räjähtävät laivan rungon magneettisuudesta. Herätemiinojen käyttö yleistyi, koska niiden havaitseminen on huomattavan vaikeaa. Kun Neuvostoliitto alkoi toisen maailmansodan aikana käyttää herätemiinoja Suomenlahdella, Lonnaan rakennettiin magneettisuuden poistoasema. Aseman rakensivat saksalaiset asiantuntijat vuonna 1943. Vuodesta 1944 alkaen Lonnan ja Suomenlinnan välisellä vesialueella teräsrunkoisista aluksista poistettiin herätemiinojen laukeamisen aiheuttava magneettisuus. Vilkkaimpina aikoina 1940-luvun lopulla asema poisti magneettisuutta yli tuhannesta aluksesta vuosittain. Asemaan kuului meren pohjaan laskettujen kaapeleiden muodostamat kaksi magneettisuuden mittauskenttää ja yksi magneettisuuden poistokenttä. Järjestelmää ohjattiin rakennuksen H1 laitteistopöydästä. Tarvittava sähkö saatiin rakennukseen H2 sijoitetuista dieselkoneista. Magneettisuuden poistaminen tapahtui siten, että alukset kiersivät kaapelikenttien yli Lonnan ympäri. Demagnetointilaitteistoa käytettiin 1960-luvulle asti, jolloin merimiinojen raivaustyö oli pääosin päättynyt.

 

Laivojen demagnetisointi

lonna_demagnetisointi